• sr@psdelta.com
سوئیچ سری 2960X
  • آشنایی با سوئیچ های 2960X

    آشنایی با سوئیچ های 2960X

    سوئیچ های 2960X که به تازگی جایگزین مدل ارائه شده قبل از خود (2960S)شده اند و از لحاظ عملکرد و توانایی پیشرفت قابل قبولی داشته اند.